ร่วมงานกับ iSKY

iSKY Center
ประเภทธุรกิจ : คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนัง
รับสมัครบุคลากรที่สนใจร่วมงาน ดังนี้

ตำแหน่ง Front พนักงานต้อนรับ (วันที่ประกาศ 5 มิถุนายน 2561)
จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงาน: ลักษณะงาน: ต้อนรับลูกค้า และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับลูกค้า จัดลำดับการส่งตัวลูกค้าเพื่อให้แพทย์ทำการักษา แนะนำผลิตภัณฑ์/บริการให้แก่ลูกค้า จัดเก็บประวัติลูกค้า คิดค่าใช้จ่าย เก็บค่ารักษาพยาบาล ออกใบเสร็จรับเงิน บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าสู่ระบบของคลินิก ดูแลความเรียบร้อยภายในคลินิก

วุฒิการศึกษา/คุณสมบัติ:
1. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. เพศ หญิง
3. สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
4. บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ และมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่อเวลา
6. มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือนและสวัสดิการ:
1. รายได้สามารถเจรจาตกลงได้
2. เครื่องแบบพนักงาน
3. เบี้ยขยัน
4. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
5. ประกันสังคม
6. ปรับเงินประจำปี (ตามผลการประเมิน)
7. วันหยุดนักขัตฤกษ์
8. วันลาพักผ่อนประจำปี
9. งานเลี้ยงสังสรรค์
10. ทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
11. สวัสดิการดูและผิวพรรณและเวชสำอางฟรี
12. ส่วนลดบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
13. โอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 08 1122 1155 หรือส่ง Resume ได้ที่ contact@iskycenter.com